Kartorna på http://kartor.gokartor.se/ är fria att använda för individer och grupper. Dock uppmuntrar vi användare att supporta kartans utveckling genom crowdfunding.

För klubbar och organisationer som vill kartan i sin verksamhet som underlag för träningar, för att planera framtida kartprojekt, bygga vidare på dem eller använda dem för exempelvis Hitta Ut, Naturpasset eller liknande - kontakta mig på info@gokartor.se för att prata om hur man lämpligast gör det och licensavgifter för det beroende på sammarbetsformer. Mer information om licensmodeller för klubbar finns på separat sida.

För företag, myndigheter eller liknande som vill använda kartan - läs på under sidan om tjänster för företag och kontakta mig för att diskutera lämplighet och licensmodeller. Det är inte fritt att använda kartan i kommersiellt eller myndighetssyfte utan tillåtelse.

Om karta återges digitalt eller tryckt format skall alltid information om ursprung vara med, inklusive licensmodellen.

Kontakta mig Stefan Kinell lättast via info@gokartor.se eller Facebook Messenger till Gokartor