About the map service
Usage license.
Map data attribution

Kartexport

Privatpersoner

Karttjänsten är fri att använda för privatpersoner. Men vi uppmuntrar alla användare, speciellt om du använder exportfunktionen, att stödja utvecklingen via crowdsourcing. Förslagsvis 300:- per år, eller 30-50:- / kartexport om du bara gör en enstaka export.

Föreningar och kartritare

Karttjänsten inklusive exporter får användas under licens inom klubb, föreningsverksamhet samt för kartritning, både privat och proffesionellt.

Det är inte tillåtet att använda karttjänsten som underlag för att rita nya eller justera befintliga kartor om inte licens lösts.

Företag och myndigheter

Karttjänsten tillhandahålls under licens till företag, myndigheter och liknande organisationer. Har licens lösts får denna kartexport användas.

Vänligen respektera de licensregler vi har för kartan så att den kan fortsätta hållas öppen för rätt ändamål. För att monitorera att exportjänsten används på korrekt sätt loggas kartexporter med IP-nummer för att stickprovskontroller ska kunna göras. Detta då det framkommit flera gånger att företag och klubbar använt tjänsten på olovligt sätt. Mer om licensformer för kartjänsten finns på https://www.gokartor.se/licens/

Om inte någon export startas när du klickar på någon av knapparna nedan beror det oftast på att du har blockerat att nya fönster ska få öppnas i browsern. Om du tillåter detta så kommer nedladdningen av filen eller filerna att starta och du hittar dem i din vanliga mapp för nedladdningar.